Jacob Storbjörk är vår riksdagskandidat

Finlands Svenska Socialdemokrater utsåg 28-åriga Jacob Storbjörk till riksdagskandidat. Storbjörk nominerades av Jakobstads Svenska Socialdemokrater och blir partidistriktets tredje riksdagskandidat i Vasa valkrets.

-Jag vill göra samhället snällare, vardagen fungerande och världen lite fredligare. Vi måste ta hand om våra äldre, säkerställa en god vård, samt bygga vidare på vår grundskola för att ge alla elever en bra start i livet. Vi måste också höja sysselsättningen ytterligare och på ett hållbart sätt minska statens skuldsättning, anser Storbjörk

-För Österbotten är goda kommunikationer såsom vägar, hamnar och fungerande kollektivtrafik viktiga i vår vardag och inte minst för våra viktiga exportorienterade industriföretag. Det är saker jag kommer tala för, säger Storbjörk 

-Jag vill bygga vidare på det goda arbetet som inletts under denna regeringsperiod. Ett återval av statsminister Sanna Marin är också den bästa garanten för att trygga svenska språkets ställning genom att vi som parti faktiskt vågar säga nej till regeringssamarbete med Sannfinländarna. Här är varje röst betydelsefull, säger Storbjörk

Jacob Storbjörk ser fram emot valrörelsen och är redo att jobba för dig.

– Jag har i över 10 års tid i olika roller jobbat för de värderingar jag tror på och för Österbotten. Nu finns en möjlighet att fortsätta detta arbete, i egenskap av riksdagsledamot, berättar Jacob Storbjörk

Du kan läsa mera om Jacobs målsättningar på hans webbsida: www.jacobstorbjork.fi/