Våra representanter i kommunala nämnder och interkommunala organ

Nämnder

Stadsstyrelsen

Lars Björklund

Revisionsnämnden

Simon Holmstedt

Centralvalnämnden

Maria A Nygård

Miljö- och byggnadsnämnden

Astrid Nikula. Simon Holmstedt är ersättare.

Tekniska nämnden

Simon Holmstedt. Kari Viinikka är ersättare.

Direktionen för Jakobstads Vatten

Kari Viinikka är ersättare.

Bildnings- och välfärdsnämnden

Richard Sjölund. Ann-Sofi Storbjörk är ersättare.

Svenska skolsektionen

Astrid Nikula. Frank Wikblad är ersättare.

Sektionen för småbarnspedagogik

Pia Storrank

Sektionen för kultur och idrott

Helena Ahlstrand är ersättare.

Wava-institutet

Maria A Nygård

Svenska arbis

Frank Wikblad. Annika Stenvik är ersättare.

Avfallsnämnden

Annika Stenvik

Räddningsnämnden

Nicklas Gustafsson är ersättare.

Nämndeman i tinget

Ann-Sofi Storbjörk

Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar

Kent Allén och Nicklas Gustafsson.

Styrelsen för Optima

Nicklas Gustafsson

Styrelsen för Kvarnen samkommun

Ann-Sofi Storbjörk