Obligatorisk skolsvenska är inget problem

Skriverier

Finlands svenska unga socialdemokrater r.f. (FSUD) fördömer provokationen från samlingspartiets språkfalang. Språkfalangen med samlingspartiets ungdomsförbund i spetsen kräver att den obligatoriska skolsvenskan ska avskaffas.

FSUD anser att ett avskaffande av skolsvenskan på sikt skulle leda till att svenskan i Finland avvecklas. Det skulle bl.a. bli svårare att garantera den offentliga servicen på svenska.

Vi tycker att det är väldigt märkvärdigt att samlingspartiet vill marknadsföra sig som finlandssvenskarnas vän. När stora delar av partiet samtidigt vill avveckla svenskan. Ifall samlingspartiet i fortsättning vill ha ett tvåspråkigt Finland, bör ledningen ta avstånd från och fördöma denna provokation.

Finns det då ingen som vill stärka svenskans ställning? Jodå, s-studerande vill stärka svenska språkets ställning. FSUD noterar med glädje att socialdemokratiska studerande (SONK) har lämnat in en motion till SDP:s partikongress om att tidigarelägga undervisningen i svenska i finska skolor. Partistyrelsen förhöll sig positivt till motionen i sitt svar.

Finland har idag två nationalspråk. Det fungerar rätt bra. Har inte samlingspartiets ungdomsförbund några andra frågor att driva?

Jacob Storbjörk, vice ordförande för Finlands svenska unga socialdemokrater