Historik

Historik

Jakobstads Svenska Arbetarförening grundades 1903 som en av de första svenskspråkiga socialdemokratiska föreningarna i landet. Man ville arbeta för en förbättring av de vanliga människornas levnadsvillkor. Viktiga målsättningar i det arbetet var den allmänna rösträtten och införandet av 8-timmars arbetsdag. Social rättvisa och jämlikhet i arbetsliv och lönesättning har också varit viktiga rikspolitiska frågor för socialdemokraterna.

1958 lyckades föreningen få sin medlem Georg Eriksson invald i riksdagen som företrädare för de socialdemokratiska väljarna i Österbotten. Han efterträddes så småningom av Bror Lillqvist, som satt i riksdagen 1966-82. Efter honom representerades regionens socialdemokrater av Mats Nyby under fyra riksdagsperioder 1983-1999. I detta nu har de österbottniska socialdemokraterna ingen företrädare i riksdagen.

På det kommunala planet har föreningen varit politiskt aktiv och tillsammans med den finska socialdemokratiska föreningen under olika perioder haft mellan 8-15 ledamöter i stadsfullmäktige.

I begynnelsen var Jakobstad en hantverkar- och sjöfartsstad. Under 1800-talets andra hälft började industrialiseringen ta fart. Som en reaktion på dess rovdrift med arbetskraften med svältlöner, överlånga arbetsdagar och barnarbete föddes arbetarrörelsen. Först gällde det att erövra rösträtten och rätten till facklig organisering. Sedan kunde man ta itu med missförhållandena. I Jakobstad fick arbetarrörelsen tidigt ett avgörande inflytande. De svenska socialdemokraterna har haft en central roll i det arbete, som gjorde staden till en socialpolitisk föregångare. På 1970-talet inleddes en ny era. Den traditionella arbetskraftkrävande industrin kördes ned och arbetsplatser försvann. I dag är Jakobstad en stad med högt automatiserad och modern små- och medelstor industri, en skol- och servicestad, som ständigt kämpar för att bevara sin livskraft. Socialdemokraterna har trängts tillbaka och ställts inför nya utmaningar. Frågan är hur man ska få med alla människor vars hjärtan klappar för social rättvisa i det praktiska arbetet för allas lika rätt i ett föränderligt samhälle.”

Ovanstående citat är ur föreningens 100-års historik ”I trots och längtan” som gavs ut 2008. Boken som är skriven av Pekka Toivanen och Alf-Erik Helsing ger ett läsvärt bidrag till skildringen av det politiska livet i Jakobstad. Andra tryckta källor som berättar om arbetarrörelsen i Jakobstad är:

Bondestam, Anna: Jakobstads Svenska Arbetarförening 60 år. Jakobstad 1964.
Bondestam, Anna: En stad förvandlas. Jakobstad 1978.
Bondestam, Anna och Helsing, Alf-Erik: Som en stubbe i en stubbåker. Vasa 1978.
Jakobsson, Wilhelm: Låt mig berätta. Schildts 1980.
Sundholm, Erik: Birgers verkstad. Schildts 1981.

Historiken ”I trots och längtan” finns till salu via föreningens styrelsemedlemmar.