En god dagvård för alla

Skriverier
Nyligen uppmärksammade vi den internationella kvinnodagen. Det är viktigt att glädjas åt det vi uppnått, reflektera över den värld vi ­lever i och fortsätta kämpa…

Vården och avdelning 3

Skriverier
Efter 1.1.2019 har kommunerna inget­ att säga till om i social- och hälso­vårdsfrågor. Då är det landskapet som tar över. Men fram till dess måste…

Vägval för välfärd

Skriverier
Ta gärna en titt på Spotlights senaste avsnitt om vårdreformens valfrihet med titeln ”Sesam öppna dig” (27.2)! I programmet ställs den öppna frågan ”Vem har…

Vårdpersonalens etiska löfte

Skriverier
”Jag lovar att samvetsgrant efter­ ­bästa förmåga att fylla de för­pliktelser som mitt arbete ger mig, att utveckla min yrkesskicklighet och ­verka för hälso- och…

Stenar ett långsiktigt mål

Skriverier
Jag anser att tekniska nämnden ­resonerade helt rätt på tisdagens möte (28.2). En stenbeläggning på torget ska vara ett långsiktigt mål. Det är mera ändamålsenligt…

Godnatt till valfrihet

Skriverier
Forskaren Jukka Ohtonen, som har följt med de här frågorna i flera­ ­decennier, säger att vi alltid haft en ganska stor valfrihet (Yle 26.2). Det…

Skandal ifall bygget inte blir av

Skriverier
  Synbarligen har ingenting skett kring Åldringsvännernas planerade seniorboende vid Hötorget efter senaste informationen i ÖT 27.06.15. Vad som händer med byggprojektet intresserar många stadsbor…

Respektfull behandling av räddningspersonal

Skriverier
Pensionsåldern för personal inom brand- och räddningsväsende var länge 55 år. I början på 1990-talet beslöt man att avskaffa den yrkesbaserade pensionsåldern och att alla…

Tvåspråkigheten som resurs inom undervisningen

Skriverier
Tvåspråkigheten i Jakobstad kan i högre grad än hittills användas som en resurs i undervisningen av finska och svenska i stadens skolor. Lovvärda försök att…

Framtiden väntar inte..

Skriverier
Framtiden väntar inte…. Jakobstadregionen vinner ingenting med inställningen att vänta och se när det gäller kommunreformen. Reformen kommer att genomföras och vår region har goda…