En kyrka för alla – valprogram i församlingsvalet 2018

Skriverier
Valmansföreningen: En kyrka för alla Kandidater i Jakobstads Svenska Församling: Simon Holmstedt – Kandidat i gemensamma församlingsfullmäktige och församlingsrådet Bjarne Kull –  Kandidat i gemensamma…

Café för unga finns redan

Skriverier
I ÖT (22.3) efterlyser Kenneth Holmgård (SFP) en typ av ungdomscafé som skulle fungera som en mötesplats för unga i Jakobstad. Jag håller absolut med…

Patientavgifter

Skriverier
Höjningen av patientavgifter har nämnts i ett par insändare. Vad är det fråga om? Regeringen Sipilä har inte velat höja skatter utan har valt att…

Kommunsammanslagning

Skriverier
Bennäs, Purmo och Esse var för inte så lång tid tillbaka självständiga kommuner, likasom Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo är i dag. Slå ihop dessa…

En politiker ska lyssna

Skriverier
I politiken måste man vara lyhörd. Bakom nyckeltal finns en hel verklighet som inte alltid beaktas i beslutsfattandet. Förra veckoslutet tog en hemvårdare kontakt med…

Trappar vi på rätt trappa?

Skriverier
Det har framförts mycket kritik mot de förslag som är på gång med vårdreformen. Politik har plötsligt blivit en fråga­ om affärsverksamhet, där somliga ska…

Parkering till skäligt pris

Skriverier
Efter att parkeringen på Maria Malm blev avgiftsbelagd har parkeringssituationen runt Campus Allegro-kvarteret blivit ohållbar och få väljer att parkera på Maria Malm-parkeringen. Det finns…

Barnfamiljerna och dagvården

Skriverier
Varje barn förtjänar samma möjligheter och därför anser SDP att småbarnsfostran borde bli avgiftsfri. Förslaget om avgiftsfri dagvård för alla är att se som en…

Hyresbostäder för äldre i centrum

Skriverier
Med stigande ålder blir kraven på hemmets funktionsduglighet allt större. Det blir även en fråga om livskvalitet. Det är viktigt att i god tid fundera…

Utveckla, inte avveckla

Skriverier
En släkting till mig, nyss fyllda 101 år (frid över hens minne) besökte sjukhusets jouravdelning, kanske för tredje eller fjärde gången under sin livstid, fick…