Våra representanter i kommunala nämnder och interkommunala organ

Nämnder
Stadsfullmäktige presidium                                              
Jacob Storbjörk, första viceordförande

Stadsstyrelsen
Lars Björklund, vice ordförande 

Centralvalnämnden
Maria A Nygård, viceordförande

Revisionsnämnden
Bjarne Kull, vice ordförande

Social- och hälsovårdsnämnden
Simon Holmstedt, ordinarie
Bjarne Strengell, ersättare

Räddningsnämnden
Ann-Sofi Storbjörk, ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden
Bjarne Kull, ordförande
Nicklas Gustafsson, ersättare

Bildningsnämnden
Ulrika Rönnback, ordförande
Maria A Nygård, ersättare

Bildningsnämndens svenska skolsektion
Ulrika Rönnback, ordinarie
Jacob Storbjörk, ersättare

Bildningsnämndens idrottssektion
Yvonne Druveus, ordinarie
Marina Johansson-Sundqvist, ersättare

Bildningsnämndens kultursektion
Maria A Nygård, ordinarie
Marina Johansson-Sundqvist, ersättare

Tekniska nämnden
Simon Holmstedt, vice ordförande
Marina Johansson-Sundqvist, ersättare

Direktionen för affärsverket Jakobstads Vatten
Ann-Sofi Storbjörk, vice ordförande

Direktionen för Jungmans skola
Victor Nieminen, viceordförande
Annika Stenvik, ersättare

Direktionen för Jakobstadsnejdens musikinstitut
Robin Käldström, ordinarie

Direktionen för Jakobstads svenska arbetarinstitut
Nicklas Gustafsson, viceordförande
Kari Viinikka, ersättare

Avfallsnämnden
Annika Stenvik ersättare

Direktionen för mellersta Österbottens och Jakobstads polisdistrikt
Nicklas Gustafsson, ordinarie
Rui Rocha, ersättare

Nämndemän i tingsrätten
Ann-Sofi Storbjörk, ordinarie

Samkommunsfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt
Bengt Kronqvist, ordinarie
Lars Björklund, ersättare

Österbottens Förbund – landskapsfullmäktige
Jacob Storbjörk, ordinarie
Lars Björklund, ersättare

Våra representanter i Finlands Svenska Socialdemokraters styrelse och fullmäktige
FSD:s styrelse: Jacob Storbjörk, styrelsemedlem FSD:s fullmäktige: Bengt Kronqvist, fullmäktigeledamot (Bjarne Strengell, ersättare)