Frihet, jämlikhet och solidaritet

Målsättningar
Den socialdemokratiska rörelsen är en folkrörelse som bygger på grundvärderingarna: Frihet - Jämlikhet - Solidaritet Demokrati och gemensamt ansvar är väsentliga i ett bra samhälle. Var och en kan arbeta för människornas och omgivningens bästa enligt sina egna förutsättningar. Socialdemokraterna bygger ett rättvist samhälle och en rättvis värld. Friheten måste vinna över förtryck, humaniteten måste övervinna intoleransen och rättvisan skall besegra egoismen