Patientavgifter

Skriverier

Höjningen av patientavgifter har nämnts i ett par insändare. Vad är det fråga om?

Regeringen Sipilä har inte velat höja skatter utan har valt att höja avgifter och sänka understöd i stället.

För år 2016 kunde kommunerna­ höja patientavgifterna med upp till 30 procent medräknat en årlig index­höjning. Det var alltså inte obligatoriskt utan kommunerna kunde välja om man höjde eller inte. En del kommuner höjde, andra inte.

Det var precis som med begränsningen av dagvårdsrätten, en del kommuner begränsade rätten,­ ­andra inte. I Jakobstad beslöt bildnings­nämnden att hålla kvar den subjektiva rätten till dagvård, bra så.

Men när det gällde höjningen av patientavgifter gick regionens ­social- och hälsovårdsnämnd efter om­röstning inför att höja avgifterna­ maximalt.

Till exempel priset på ett besök på Malmskas polikliniker steg från 32,10 euro till 41,70. Höjningen drabbar bland annat de som redan tidigare på grund av regeringens beslut fått högre läkemedelskostnader,­ högre­ kostnader för taxiresor och lägre bostadsbidrag. Finland hade redan tidigare högre själv­kostnader för vård än de andra nordiska länderna.

Senare har jag själv hört sjukvårdspersonal beklaga sig över beslutet då man varit rädd att det finns personer som inte har råd att betala för den vård de behöver.

I Finland betalar vi höga skatter för att vi får vård och service av samhället. Men vi kan inte ha både höga skatter och allt högre avgifter.

Hurudant samhälle vill vi ha? Vill vi ha ett välfärdssamhälle, där alla deltar solidariskt i de gemensamma kostnaderna?

Eller ska var och en betala mera och mera för sin vård?

Jag vill arbeta för att vi ska ha kvar det nordiska välfärdssamhället.

Kommentoi