Kommunsammanslagning

Skriverier

Bennäs, Purmo och Esse var för inte så lång tid tillbaka självständiga kommuner, likasom Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo är i dag. Slå ihop dessa och bilda en storkommun. Detta för att vi alla skulle ha nytta av det i form av till exempel förmånligare inköp när man kunde begära in gemensammaofferter på inköp som alla ändå behöver, förmånligare förvaltning och bra kommunfullmäktige när endast de bästa, från olika kommuner skulle vara ett nytt fullmäktige. Vi har ju redan en gemensam social- och hälsovård. Om vi alla kunde sträva framåt tillsammans i bästa samförstånd så är jag säker på att vi småningom kunde ha en välmående storkommun utan att behöva känna att den ena drar nytta av den andra och så vidare. Och det bästa av allt, ingen behöver dra upp sina bopålar och flytta, är man till exempel Purmobo så får man i fortsättningen vara det också.

Kan tänkas för många vara en otänkbar tanke. Men ska vi erkänna hur det är, så är Jakobstad nu den drivande motorn i nejden. Tänk er de stora arbetsgivarna, till exempel Snellman, UPM, Jaro, Baltic, Nautor och social- och hälsovårdsverket med flera. Majoriteten av dem som jobbar där så bor i någon av grannkommunerna, vilket betyder att också skattepengar av lönen går direkt ur kommunen. (I detta sammanhang ska vi heller inte glömma att det i grannkommuner också finns arbetsgivare av betydande storlek.) Alternativet vore ju att betala skatt i den kommun där man förtjänar den. Vi kunde tillsammans arbeta till exempel för bättre trafikförbindelse mellan byarna, återtagande av de nedlagda hälsostationerna ute i byarna, bygga gemensam stor idrottsanläggning i till exempel Bennäs i stället för flera små i alla byar, vilka dras med både fuktskador och ekonomiska kriser. Jag ser ingen nackdel med att ha mera gemensamt när vi ändå mer eller mindre är beroende av varandra.

Text: Simon Holmstedt

Kommentoi