En politiker ska lyssna

Skriverier

I politiken måste man vara lyhörd. Bakom nyckeltal finns en hel verklighet som inte alltid beaktas i beslutsfattandet. Förra veckoslutet tog en hemvårdare kontakt med mig på gågatan under ett valjippo. Hen talade om sitt yrke och den situationen hen ser varje dag med många äldre som inte klarar vardagen. Hemvårdaren var tydlig med att det behövs mera resurser inom äldreomsorgen och fler hemvårdare. Det är lätt att säga att det håller man med om. Många säger så. Men det räcker inte med att bara hålla med om saken. Problemet måste få en lösning. Vi som är politiker måste också kunna agera och ta beslut om saken. Det är det enda rätta.

Samma veckoslut fick jag också höra ett initiativ av en lyssnare på min direktsända debatt på Facebook. Hen föreslog att vi inom staden kunde inrätta ”besök på arbetsplats-dag” för ledande politiker. Exempelvis genom att man följer med en städares, en vårdares och en lärares arbetsdag. Det här tycker jag låter som en intressant idé och någonting jag vill introducera i staden. För att kunna fatta avgörande beslut om vård, skola och omsorg borde vi som är politiker känna till vardagen. Jakobstad är en bra stad, som vi tillsammans kan göra ännu bättre. Jag tror vi som beslutsfattare borde beakta och involvera vår personal på ett bättre sätt i beslutsfattandet än i nuläget. Ifall vi lyssnar på vår personal är jag övertygad om att vi kan förbättra kvaliteten och blir effektivare. Ett ledarskap byggt på dialog är ett framgångsrikt ledarskap.

Text: Jacob Storbjörk

 

Kommentoi