Parkering till skäligt pris

Skriverier

Efter att parkeringen på Maria Malm blev avgiftsbelagd har parkeringssituationen runt Campus Allegro-kvarteret blivit ohållbar och få väljer att parkera på Maria Malm-parkeringen.

Det finns en hel del studerande på de olika utbildningarna i Campus Allegro som pendlar till skolan med bil. Dessa hamnar att spendera mycket tid för att hitta en parkeringsplats på grund av trängsel kring Allegro, inte nog med det, de måste också springa ut en gång i timmen hela skoldagen för att parkera om bilen.

I Campus rörs mycket folk om dagarna för att köpa konsertbiljetter, äta lunch och för att uträtta olika ärenden hos utbildningarna och företagarna som finns i Campus Allegro. Dessa personer behöver också en parkeringsplats i närheten och deras ärende tar i många fall mindre än en timme.

För att minska på trängseln kring Campus Allegro borde staden erbjuda studeranden en möjlighet till långtidsparkering för ett skäligt pris. Det kunde förslagsvis vara att köpa parkering på Maria Malm för ett rabatterat pris, till exempel 10 euro i månaden för hela läsåret och på så sätt minska antalet bilar kring Allegro. Därmed skulle parkeringssituationen runt Campus förbättras och studeranden skulle kunna koncentrera sig på sina föreläsningar och undvika böter. Jag efterlyser en klarare parkeringspolitik i Jakobstad.

Kommentoi