Barnfamiljerna och dagvården

Skriverier

Varje barn förtjänar samma möjligheter och därför anser SDP att småbarnsfostran borde bli avgiftsfri. Förslaget om avgiftsfri dagvård för alla är att se som en vision, ett mål att sträva mot.

Det är helt logiskt att dagvården är gratis precis som grundskolan, andra stadiets utbildning och universitet. Men en förutsättning för detta är att kommunerna får statsandelar även för detta precis som för grundskolan.

Det rimmar väl med det nordiska välfärdssamhällets idé om att även den som inte utnyttjar en samhällstjänst skall delta i finansieringen av denna.

Avgiftsfri dagvård medför många fördelar för barnfamiljerna. De har det nu ofta ekonomiskt kärvt, tidigare kunde barnfamiljerna göra ett avdrag i beskattningen. Ett större ekonomiskt rörelseutrymme ger mindre stressade familjer och barn.

I vårt samhälle är det nu så att de som har småbarn och betalar dagvårdsavgift, egentligen måste betala för att kunna förvärvsarbete. De som har flera att försörja, får mindre ut av sitt förvärvsarbete. Är det inte bakvänt?

Redan en relativt låg lön leder till att dagvårdsavgiften för ett barn blir den högsta. Och det är framför allt löntagare som betalar de högsta avgifterna.

Det är också en jämställdhetsfråga. Det måste vara lönsamt att jobba också för kvinnor med småbarn. Det ökar benägenheten att ta emot arbete om man inte behöver betala dagvårdsavgifter och sysselsättningen borde därmed stiga.

Vi måste värna om barnfamiljerna, de utgör samhällets framtid. Finlands befolkning åldras i snabb takt, vi behöver flera barn för att vara ett fungerande samhälle också längre fram. Om barnfamiljerna klarar ekonomin är det mera lockande att skaffa barn.

Kommentoi