Utveckla, inte avveckla

Skriverier

En släkting till mig, nyss fyllda 101 år (frid över hens minne) besökte sjukhusets jouravdelning, kanske för tredje eller fjärde gången under sin livstid, fick vänta fyra timmar innan läkaren kunde konstatera att hen skall inskrivas så att man kunde övervaka hälsotillståndet. Javisst blev hen inskriven, till barnavdelningen och nerbäddad under en elefantmönstrad filt. Troligen det äldsta barnet som varit på den avdelningen. Att sätta igen avdelningar före man har ersättande platser åt patienter, på ett i längden hållbart sätt, kan ingen förstå.

Det löser man med att det köps platser åt våra patienter. Är detta ett steg igen mot privatisering av sjukvården?

Bästa social- och hälsovårdsnämnd, det är mänskligt att misslyckas när man tänker, men se till behovet, lyssna på läkarna och vårdarna, konstatera att det här har vi gjort fel. Nu måste vi tänka till lite.

Jag har i insändare förut påpekat och upprepar ännu att social- och hälsovårdsnämndens uppgift är att bevara och utveckla sjukvården efter befolkningens behov, inte att nedmontera den.

Jag är stolt över att en socialdemokrat anmälde avvikande åsikt, och att det protokollfördes, i fråga om nedskärningar i verksamheten på avdelning tre! Från övriga partier i nämnden, oberoende från vilken ort i samkommunen, så var övertygade om att det var ok att skära ned i verksamheten på nämnda avdelning.

Att jämföra med hur många bäddplatser det finns i övriga delar av landet osv är horribelt, vi ska vara glada över att vi får ha våra gamla i liv o ta väl hand om dem.

Alla vill bli gammal men ingen vill åldras.

Vi ska inte låta sjuka och åldringar ha en känsla av att de endast är en kostnad för samhället, det är de gamla vi har att tacka för att vi har det välställt.

Och ännu vad som gäller Malmskas matkök, hur mycket sparas på att ha enbart ett utdelningskök i stället för ett tillredningskök? Som det är nu så kokas maten i en skola för att sen transporteras till en annan för att portioneras och sedan ännu en gång köras till sjukhuset där den då värms upp innan den delas till patienterna. Kok och kyl metoden lär det skall heta. Den metod som gör att patienterna inte längre får gröt eller välling till morgonmål, det blev utbytt till en filkopp och en brödskiva. Hur bra och näringsrik är maten som blir nerkyld innan den igen skall värmas upp? Maten serveras på matbrickor som inte ens blir tvättade mellan varje servering.

Bästa nämnd och ledningsgrupp: ompröva beslutet om utdelningskök.

Får ju vara glad att fler och fler politiker har fått upp ögonen och ser konsekvenserna av vad nedskärningar hittills inneburit.

Kommentoi