Hyresbostäder för äldre i centrum

Skriverier

Med stigande ålder blir kraven på hemmets funktionsduglighet allt större. Det blir även en fråga om livskvalitet.

Det är viktigt att i god tid fundera på vilka önskemål våra äldre har. Alla vill bo hemma så länge som möjligt men det lönar sig att förutse förändringar i livet som hör ihop med stigande ålder.För drygt tio år sedan, fick 75 år fyllda Jakobstadsbor, Pedersörebor och Larsmobor vara med om ett social- och hälsovårdsprojekt med förebyggande hembesök. Då gjordes även en kartläggning om boendemiljön. De flesta 75-åringar var nöjda. Mer än hälften sade att de inte var i behov av hjälp och stöd för att klara hemmaboendet. (Hemma bäst-Kotona paras. 2006. ISBN 952-5074-44-7).

Vad har Jakobstad idag att erbjuda åt dessa då rätt friska 75-åringar, nu när 11 år har gått sedan undersökningen? Vi tror att de flesta av dessa personer fortfarande som 86-åringar är rätt friska och kan bo hemma. Men det bör finnas ett alternativ mellan hemmet och serviceboende med sjukvårdstjänster.

Vår tanke och vårt förslag är att genom styrning av planläggningen och tomtpolitiken medverka till att ytterligare skapa flera förmånliga, till ytan mindre hyresbostäder för äldre i stadens centrum, med hiss, eller i markplan. Det är många som inte har möjlighet att köpa en bostad i centrum och inte vill belasta sig med lån på ålderns höst. Det pris man får för sitt egnahemshus i närliggande stadsdelar räcker inte långt då man ska börja förhandla om bostad i centrum. Därför bör det finnas alternativ med hyresbostäder och bostäderna kunde gärna kopplas ihop till ett slags campus för äldre. Man kan se det som ett komplement till den privata marknaden. Det ena utesluter inte det andra. Detta vill vi jobba vidare med i vår stad. Staden äger också tomma fastigheter som stadens fastighetsbolag Ebba kunde förädla till lämpliga hyresbostäder t.ex. Energiverket. Vi vill också i tidigt skede ta med stadens äldreråd i diskussionerna.

Kommentoi