En god dagvård för alla

Skriverier

Nyligen uppmärksammade vi den internationella kvinnodagen.

Det är viktigt att glädjas åt det vi uppnått, reflektera över den värld vi ­lever i och fortsätta kämpa för ett mera­ jämställt samhälle. Olika reformer­ och åtgärder som främjar jämställdhet ska vara högt på den politiska agendan. Även vi kommunala besluts­fattare kan göra mycket för att främja jämställdhet.

Därför vill jag värna om den subjektiva rätten till dagvård och se över dagvårdsavgifterna. Den kommunala dagvården ska vara tillgänglig för alla, ha tillräckligt med resurser och vara anpassad enligt familjens behov och önskemål. Våra dagvårdsfastigheter behöver ses över och rustas upp. Ett nybygge är inte heller fel.

Därtill vill jag se en avgiftsfri kommunal dagvård för alla barn som ett långsiktigt mål under förutsättning att staten bidrar. De dynamiska­ ­effekterna är omfattande. Köp­kraften hos barnfamiljerna skulle­ höjas. Jämställdheten skulle öka genom­ att fler kvinnor snabbare kan återgå till arbetslivet.

Alternativt kunde en förälder då ha råd att jobba deltid genom att dagvården är avgiftsfri. Tillgång på dagvård är alltså bra för både familj, ­arbetsliv och framför allt för barnen. Dagvård är nämligen ett bra sätt att ge barnet sociala färdigheter och en god start i livet.

Kommentoi